تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب خانگی:

روند پاکسازی آب یا جدا کردن آلودگی از آب ، تصفیه آب نام میگیرد.

این تصفیه آب ، باعث پاکسازی( سختی، ذرات غبار، کلر، گل و آلودگی آب ) می شود.

این تصفیه آب شهری ،باعث پاکسازی کامل آب آشامیدنی نمی گردد. زیرا میزان سختی آب شهری بسیار بالا می باشد و نیاز به تصفیه دوباره و کامل تر دارد.

سیستمی است که اصولا شامل چندین فیلتر تصفیه می باشد. معمولا یک دستگاه تصفیه شامل 6 فیلتر می باشد.

فیلترهای موجود در دستگاه تصفیه آب ،باکتریهای مضر را از بین می برند و با وجود این فیلترها شما میتوانید از بروز بیماریهای کلیوی و گوارشی رهایی یابید.

زمانیکه یک ماه از زمان مصرف دستگاه تصفیه آب شما میگذرد کافیست فیلترها را خارج کنید ،

کاملا متوجه تغییر رنگ فیلتر از رنگ سفید به قهوه ای خواهید شد که متوجه میشوید چقدر گل و آلودگی به فیلتر وصل شده است.
روشهای تصفیه آب شهری:

آب تصفیه شده وقتی از طریق سازمان آب و فاضلاب بصورت لوله کشی وارد منازل میشود طی دومرحله تصفیه می شود.
1⇐ افزودن کلر به آب: بسیاری از میکروبها و باکتری ها در آب کشته می شوند.
سپس این آب وارد سیستم لوله کشی شهری می گردد.

در بسیاری از این موارد میزان کلر اضافه شده بیش از حد نیاز است که در مسیر رسیدن آب به مصرف کننده اگر در لوله آلودگی ایجاد شود ،

کلر اضافی موجود در آب ، آلودگی ها را از میان بر میدارد.
2⇐ اسمز معکوس:یکی از امن ترین و نوین ترین روشهای تصفیه است.

آب طی چندین مرحله از یک غشا عبور کرده به این ترتیب در هر مرحله جداسازی آلاینده های فیزیکی شیمیایی با اندازه ای کمتر از 0.001میکرون از آب صورت می گیرد.

در نهایت آبی سالم و فاقد موادی مانند نیترات و نیتریت را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد.

آرکا تاسیسات پیشرو در ارائه خدمات نوین (فروش ، نصب ، تعمیر) وسرویس انواع برندهای دستگاههای تصفیه آب خانگی می باشد. برای اطلاعات بیشتر همین حالا تماس بگیرید.